Ihmiset

Jytä asennekasvattajana

Hillittömällä ja hyvien ta­pojen vastaisella käytök­sellään ympäristöään häi­ritsevän ja vahingoittavan aineksen osuus nykyisestä nuorisosta on kasvanut niin suureksi, että sitä voi­daan aiheellisesti pitää ko­konaista sukupolvea kos­kevana henkisenä vaurioi­tumisena. Ajatus "kado­tetusta sukupo

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä