Ihmiset

Kansallispuisto murenee – Tie työntyy Keimiön kylkeen

Jerisjärven pohjoispuolitse suunni­teltu Rauhala-Kutuni­va-tie on rakenteilla. Tie katkaisee Pallas­Ounaksen kansallis­puiston sen 2,5 kilo­metriä leveältä koh­dalta. Nyt, kun tielinja on jo puoliksi hakattu, on hankkeesta nous­sut lihava riita. Ympä­ristöministeriö yrittää pysäyttää tienteon, jonka se katsoo ole­van ristiriidassa puis­ton tarkoituksen kanssa.

Tietä on ajettu kuin käär­mettä pyssyyn jo 1970-lu­vulta saakka. Innokkaimmin ovat asialla olleet Kittilän ja Muonion kuntien nokkamie­het, joiden perustelut tien tarpeellisuudelle ovat no­janneet matkailun edistämi­seen. Tie lyhentää esimer­kiksi Kittilän lentoasemalta tulevien matkaa Pallaksen ja

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä