Muualta Lapista

Kittiläläisyrittäjää syytetään törkeästä ympäristön turmelemisesta, syyttäjän mukaan rakennusjätteitä haudattiin luvatta vuosien ajan

Jätemaata läjitettiin syytteen mukaan myös suolle, vesistöihin ja naapurikiinteistölle.

Jätemaita on syytteen mukaan levitetty muun muassa erään Immeljärveen virtaavan ojan päälle. Kuva: Mari Palomaa

Kunnan rakennustarkastaja oli kesäkuussa 2018 suorittamassa tarkastusta paikallisen yrittäjän omistamalle kiinteistölle Sirkassa, kun hän havaitsi kuorma-auton kaatavan maa-ainesta alueella olevaan ojaan. Rakennustarkastaja ilmoitti kuorma-auton kuljettajalle, joka oli yrityksen työntekijä, ettei to

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä