Ihmiset

Pitkä jutamakeino: Raattaman porot lensivät Japaniin

180 raattamalaista poroa aloitti maanan­taina pitkän jutaami­sen kotipalkisilta Pohjois-Japaniin, Hokkaidon saarelle. Runsaslumisen saa­ren luoteiskolkkaan on nousemassa japa­nilaisten ikioma joulumaa, jossa jo oleva 18 poron tokka saa nyt ison luokan vah­vistuksen.

Suurisuuntaisen hank­keen takana on Japanin ai­noa poromies Takeshi On­da, entinen laivojen sisus­tussuunnittelija. Hän innostui aikoinaan Japanin eläin­tarhoissa näkemistään po­roista niin, että hylkäsi tur­vallisen ammattinsa ja mat­kusti Suomen Lappiin, Un­to ja Aini Autton porotilalle Raattamaan

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä