Ihmiset

Pyhäehtoon helmi: Uuden tutkimuksen luominen tuottaa synnytystuskia

Pekka Larivaara kertoo nyt itse. Kolarin terveyskeskuksessa käynnistämällään tutkimustyöllä Pekka Larivaara on soveltamassa terveyskeskuksiin uutta sairauskäsitettä. Hänen pyrkimyksensä on, että ruumiin ja sielun vuorovaikutus otetaan enemmän huomioon. Hänen pitkälle tähtäävä työnsä on mullistanut ympäristöä, ja kokenut vastustustakin. Kolarin kunnanvaltuuston päätös olla myöntämättä rahaa tutkimustyölle voi aiheuttaa työn keskeytyksen.

"Potilaan ja lääkärin välille kaivataan enemmän inhimillistä kanssakäyntiä. Lääkärillä on oltava vastuu potilaansa kokonaisvaltaisesta hoidosta ja siinä lääkärin olisi huomioitava elimellisen oireen lisäksi potilaan mielenterveys ja elämäntilanteet.

Tässä haastattelussa Pekka Larivaara kertoo, mistä tutkimustyössä on kysymys ja millaisia tuloksia se on tähän mennessä tuonut.

– Potilasjonot kasvavat, koska potilaitten hoidoista puuttuu suunnitelmalli­suus. Lääkärit ovat nykyisin teknokraatteja. Enti­sessä kunnanlääkärijärjes­telmässä lääkärin oli kes­kityttävä potilaansa vaivoi­hin.

Pekka Larivaara kaataa lisää kahvia. Hän pyrkii tuo­maan sanottavansa esiin huolellisesti.

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä