Pääkirjoitukset

Tarpeellista kritiikkiä

Sulavat jäät ja lumet nostavat näkyville kuntiemme isot maankäyttökysymykset. Tarkkaa syyniä ja kampaa tarvitaan valmisteilla olevissa asioissa, jotta isoilta virheiltä vältytään.

Hannukaisen kaivoshankkeen vedet suunnitellaan purettavan Väylään. Pajalan Kaunisvaarasta kaivosvesiä on tullut samaan jokeen jo reilun kymmenen vuoden ajan.

Kaunisvaaran kaivoksen uudessa ympäristöluvassa on raja-arvo ksantaatille, mitä Suomen puolen kaivoksilla ei vielä ole, mutta keskustelua se herättää. Hannukaisen ympäristölupahakemusta käsitellään parhaillaan.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Keskustelua käydään yhä Euroopan komissiota myöten Hannukaisen vuonna 2014 päättyneestä ympäristövaikutusten arvioinnista ja sen riittävyydestä.

Tuulivoimayhtiöt etsivät uusia sijoituspaikkoja hankkeille myös meidän alueeltamme. Kolarin kirkonkylän ja Lappean kylien väliin sijoittuu uusin, Iso Pirttivaara. Kunnanhallitus jätti kaava-aloitteen pöydälle lisäselvityksiä varten, ja paliskunta nosti esiin muun muassa laidunalueiden menetykset ja liikenteen lisääntymisen. Paliskunta ei kuitenkaan tyrmää tuulipuistoa, vaan lähtee neuvottelemaan yhtiön kanssa.

Jännitteitä on myös metsätalouden ja metsien suojelun sekä virkistyskäytön välillä. Vapaaehtoiset kartoittajat tekevät työtä vanhojen luonnontilaisten metsien säästämiseksi hakkuilta. Metsähallituskin lupasi Luonnonmetsä-työryhmän uusien suojelualue-esitysten vanavedessä perata omat metsänsä, jotta vanhat ja luonnontilaiset metsät säästyisivät.

Hankkeisiin kriittisesti suhtautuvat tekevät tärkeää työtä myös hankkeita eteenpäin vievien hyväksi nostamalla esiin riskejä ja uhkia.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Milla Salo, päätoimittaja

Lisää aiheesta

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä