Määräaikaistalletus ja sen hyödyt

Määräaikaistalletus on tarkoittaa sitä, että säästöt laitetaan säästötilille tietyksi määräajaksi. Se tarjoaa monia hyötyjä käyttötiliin verrattuna, jossa rahoille ei yleensä makseta lainkaan korkoa. Määräaikainen talletus mahdollistaa myös pitkäjänteisemmän säästämisen, kun rahoja ei ole helppo nostaa käyttöön.

Tutustumme tässä artikkelissa tarkemmin siihen, mitä määräaikaistalletus tarkoittaa, ja minkälaisissa tilanteissa sitä kannattaa harkita.

Mikä on määräaikaistalletus?

Määräaikaistalletus on yksinkertaisesti säästötili, jolle talletetaan tietty summa rahaa tietyn ajanjakson ajaksi. Tiliä avatessa päätetään summa, joka halutaan tallettaa. Säästötilin tarjoaja puolestaan kertoo koron, joka talletukselle maksetaan. Lisäksi yhdessä sovitaan se, kuinka pitkäksi ajaksi rahat talletetaan tilille.

Useimmiten on niin, että talletukselle maksettava korko on sitä suurempi, mitä pidemmäksi aikaa talletus tehdään. Säästämiseen tarkoitetuista tuotteista esimerkkinä Saldo Bank Määräaikaistalletus, jossa tarjottava korkoprosentti nousee portaittain talletusajan pituuden mukaan. Näin on mahdollista saada parempi korkotuotto, kun säästetään pitkäjänteisesti.

Myös pienemmän summan tallettaminen kannattaa, koska käyttötilillä rahoille ei yleensä makseta korkoa. Määräaikainen talletus tuo aina korkotuottoja, joten se on käyttötiliä parempi vaihtoehto myös silloin, kun säästämisen aika on vain muutamia kuukausia.

Säästösummalle parempi korko

Määräaikaistalletuksen suurin etu on se, että saat paremman koron säästöillesi. Pankit tarjoavat yleensä korkeampaa korkoa määräaikaistalletuksille, koska asiakas sitoutuu pitämään rahat pankissa tietyn ajanjakson ajan.

Tavalliseen säästötiliin verrattuna määräaikaiseen tallettamiseen tarkoitetulla säästötilillä on vielä yksi suuri etu. Tavallisten säästötilien korkoprosentti päivitetään yleensä usein, joten yleisen korkotason liikkuessa alaspäin, myös säästötilin korko laskee.

Määräaikaista talletustiliä avatessa sovitaan korko, eikä se muutu säästämisen aikana. Jos yleinen korkotaso liikkuu alaspäin, voi määräaikainen talletus tuoda siten tavallista säästötiliä paremman tuoton.

Korko vaihtelee yleensä talletuksen määrän ja ajanjakson mukaan. Näistä korkoprosenttiin vaikuttaa erityisesti aika, ja pitkäjänteiselle säästämiselle voi saada parhaan tuoton.

Määräaikainen talletus aloitetaan netissä

Määräaikaistalletuksen avaaminen on nykyään helppoa ja kätevää, ja sen pääsee tekemään kokonaisuudessaan netissä. Harva pankki edellyttää enää allekirjoittamaan paperisia sopimuksia, vaan asiointi hoidetaan kokonaisuudessaan tiliä tarjoavan toimijan verkkopalvelussa.

Määräaikainen talletus ei edellytä välttämättä kyseisen pankin asiakkuutta, ja tilin voi avata, vaikka pankki ei olisi tuttu entuudestaan. Tilin avaaja kirjautuu sisään pankkitunnuksilla ja valitsee haluamansa talletussumman ja ajanjakson. Sopimus allekirjoitetaan heti, ja itse talletus tehdään joko samassa yhteydessä tai muutamien päivien sisällä allekirjoittamisesta.

Verkkopalvelun kautta voi yleensä nähdä myös sen, mikä on oletettu korkotuotto omalla talletukselle sovitussa ajassa. Kaikki talletukset ovat vakuutettuja aina tiettyyn rahasummaan saakka.

Kun säästämisaika tulee päätökseen, maksetaan summa korkoineen asiakkaalle. Tämän jälkeen rahat voi laittaa uudelleen kasvamaan korkoa tai käyttää aiottuun käyttötarkoitukseen.

Myös pienempien summien säästäminen kannattaa

Määräaikaistalletus ei ole vain suurille säästösummille, vaikka näin usein ajatellaan. Myös pienempi säästösumma hyötyy määräaikaistalletuksesta, jossa korko on parempi kuin rahojen ollessa tavallisella pankkitilillä. Pankit tarjoavat usein erilaisia talletusvaihtoehtoja eri summille ja ajanjaksoille.

Määräaikainen talletus ei myöskään tarvitse olla ajallisesti pitkä, vaan tarjolla voi olla vain muutamien kuukausien pituisia säästämisen jaksoja. Näiden korko on pidempiä säästötilejä matalampi, mutta silti parempi kuin tavallisella tilillä.

Kun rahat sitoo määräaikaiselle tilille, ei niitä tule käytettyä muuhun kuin aiottuun tarkoitukseen. Siten säästäminen muodostuu pidempiaikaiseksi, ja sen avulla voidaan saavuttaa ne tavoitteet, joita varten säästäminen on aloitettu.

Pahan päivän varalle tai isompiin hankintoihin

Säästäminen on tärkeä tapa varautua tulevaisuuteen ja saavuttaa taloudellisia tavoitteita. Tavoitteiden ei tarvitse aina olla suuria, ja säästäminen kannattaa aloittaa myös pienemmillä tuloilla.

Aluksi kannattaa arvioida tulot ja menot ja laatia realistinen budjetti. Tämä auttaa näkemään, mistä olisi mahdollista säästää kuukausitasolla. Kannattaa samalla myös määrittää selkeät säästötavoitteet, jotka motivoivat jatkamaan. Kun kasassa on jo jonkin verran säästöjä, nousee määräaikainen talletus yhdeksi vaihtoehdoista.

Määräaikaistalletus on hyvä tapa säästää rahaa ja saada parempi korko säästöillesi. Riippumatta siitä, kuinka paljon säästöjä on, voi hyötyä määräaikaistalletuksesta. Määräaikainen talletus on helppo aloittaa netissä, ja jo säästämisen aloitusvaiheessa on tiedossa, kuinka suuren korkotuoton tulee saamaan. Pienetkin säästöt voivat kasvaa mukavasti korkoa kerryttäessään. Säästöt tuovat myös turvaa yllättävien tilanteiden varalta ja lisäävät itseluottamusta, kun oma talous on hoidettu hyvin.