Peräpohjolan Opistossa opiskelet kasvatus- ja ohjausalan ammattilaiseksi

Kiinnostaako sinua työskennellä erilaisten ihmisten kanssa? Haaveiletko merkityksellisestä työstä lasten, nuorten tai ikäihmisten parissa?

Jos vastasit yllä oleviin kysymyksiin kyllä, sinua voisi kiinnostaa kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto. Se on ammatillinen koulutus, josta saat monipuolista osaamista ihmisten kohtaamiseen ja ohjaamiseen. Peräpohjolan Opistolla voit opiskella kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon. Voit valita kahdesta osaamisalasta sinulle sopivimman.

Nuoriso- ja yhteisöohjaaja

osaa järjestää tavoitteellista toimintaa kaikenikäisille, mutta erityisesti nuorille. Hän hallitsee ryhmien ohjaamisen sekä osaa tukea ohjattaviensa yhteisöllistä ja yksilöllistä kasvua. Tutkinto antaa pätevyyden toimia mm. nuorisotoimessa, etsivässä nuorisotyössä ja nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden parissa.

Lastenohjaaja

työskentelee varhaiskasvatuksen tehtävissä ja huolehtii lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Hän ohjaa lapsia sekä toimii yhteistyössä vanhempien kanssa. Tutkinto antaa pätevyyden toimia mm. päiväkodeissa, perhetoiminnan eri työmuodoissa ja avoimessa varhaiskasvatustoiminnassa. Lastenohjaajilla on hyvä työllisyystilanne.

Opistovuosi sopii sinulle, jos haluat vielä selkiyttää tulevaisuuden suunnitelmiasi

Opistovuosi tarjoaa peruskoulun päättäneille mahdollisuuden miettiä rauhassa suunnitelmia. Se perustuu Opetushallituksen laatimiin Kansanopistojen oppivelvollisille suunnatun vapaan sivistystyön opetussuunnitelman perusteisiin. Ohjelmassa on paljon yhteisöllistä ja ohjattua toimintaa, kuten retkiä, pelejä ja ruoanlaittoa.

Jatko-opiskelua varten voit opiskella ammatillisen koulutuksen YTO-aineita, kuten äidinkieltä, englantia, matematiikkaa, digitaitoja – vuosi ei siis mene hukkaan. Koulutukseen kuuluu myös opintoja kasvatus- ja ohjausalalta, kuten EA-kurssi, hygieniapassi, seksuaalikasvatus, sekä leiritoiminta. Opistovuoden aikana voit korottaa myös peruskoulun päättötodistuksen arvosanoja.

Peräpohjolan Opiston opistovuoden nimi on Sopivasti erilainen (Sopeva). Nimi tulee opiston tunnuslauseesta, joka kuvaa opiston henkeä. Tavoitteena on tarjota jokaiselle turvallinen, tasa-arvoinen ja salliva yhteisö.

www.ppopisto.fi #SopivastiErilainen